Trang Dịch vụ Công của Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
LỌC THEO LOẠI HỒ SƠ
STT Tên công dân/Tổ chức Hồ sơ đã đăng ký Ngày đăng ký Trạng thái HS
1 wsyxshxh Cấp giấy phép hoạt động in 05/02/2017 Đang xử lý
2 vqkidkbh Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh. 05/02/2017 Đang xử lý
3 vqkidkbh Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh. 05/02/2017 Đang xử lý
4 vqkidkbh Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh. 05/02/2017 Đang xử lý
5 vqkidkbh Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh. 05/02/2017 Đang xử lý
6 dmcqxnlt Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 05/02/2017 Đang xử lý
7 dmcqxnlt Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 05/02/2017 Đang xử lý
8 dmcqxnlt Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 05/02/2017 Đang xử lý
9 dmcqxnlt Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 05/02/2017 Đang xử lý
10 dmcqxnlt Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 05/02/2017 Đang xử lý