Trang Dịch vụ Công của Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

(*) là bắt buộc nhập/Bạn có thể khai báo thông tin doanh nghiệp sau khi đăng ký tài khoản.

Thông tin cá nhân
(*)
Giới tính
(*)
(*)
Thông tin đăng nhập
(*)
Địa chỉ thư điện tử là tài khoản đăng nhập
(*)
(*)

Hãy nhập lại chữ/số ở trên. | Đổi ký tự
Tại sao nên có tài khoản?
  1. Đăng kí hồ sơ dễ dàng hơn
  2. Thuận lợi khi quản lý và bổ sung thông tin hồ sơ sau đăng kí
  3. Tiếp nhận thông tin nhanh chóng
  4. Được chứng thực tư cách pháp nhân khi hồ sơ hoành thành.