Trang Dịch vụ Công của Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thì nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông (Tầng trệt, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

Kể từ ngày có một trong các thay đổi như thành lập hoặc giải thể chi nhánh trong cùng một tỉnh nơi đặt trụ sở chính, thì cơ sở phát hành phải làm thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm như đăng ký mới.

          Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ:    

          + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

          + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp làm lại theo đúng quy định.

          + Trường hợp không cấp xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

          Bước 3: Nhận kết quả tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông (Tầng trệt, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa)

          - Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, sau đó yêu cầu người đến nhận ký vào sổ giao nhận và tiến hành trả giấy phép.

          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ, Tết.

          - Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước;

+ Qua hệ thống bưu chính;

+ Qua hệ thống internet.

          - Thành phần hồ sơ:

            + Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mẫu số 13, Phụ lục III – Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014)

          +  Bản sao (xuất trình bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở phát hành là đơn vị sự nghiệp công lập;

          + Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;

          + Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

          - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

          - Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm.

- Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mẫu số 13, Phụ lục III – Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với cơ sở phát hành là doanh nghiệp công lập:

+ Người đứng đầu cơ sở phát hành phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp;

+ Có một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

+ Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xuất bản số 19/2012/QH13;

          + Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

+ Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

Đã có:  13 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm:
  • 8 Mau dang ky hoat dong phat hanh XBP