Trang Dịch vụ Công của Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài.

 - Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Cơ sở in nhận chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài các sản phẩm in sau đây phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi Sở Thông tin và Truyền thông:

          + Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác;

          + Mẫu, biểu mẫu giấy tờ của cơ quan, tổ chức;

          + Tem chống giả;

          + Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẳn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá;

          + Các sản phẩm in khác có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo, địa giới hành chính Việt Nam.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông (Tầng trệt, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

          Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

          + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp làm lại theo đúng quy định.

          + Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông (Tầng trệt, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa)

          - Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, sau đó yêu cầu người đến nhận ký vào sổ giao nhận và tiến hành trả giấy phép.

          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật.

          - Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

+ Qua hệ thống bưu chính;

          - Thành phần hồ sơ:

          + Đơn đề nghị cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (xuất trình bản chính giấy phép hoạt động in hoặc đơn đăng ký hoạt động in có xác nhận của Sở Thông tin và Truyền thông ) – (Mẫu số 15, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 6/3/2015);

          + Hai (02) bản mẫu sản phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in.

          - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

          - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức;

+ Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài.

- Lệ phí: Chưa quy định.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài ( Mẫu số 5, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ sở in chỉ được nhận chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài loại sản phẩm in phù hợp với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động in hoặc nội dung đã được xác nhận đăng ký hoạt động

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính Phủ quy định về hoạt động in;

+ Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính Phủ quy định về hoạt động in.

Đã có:  7 hồ sơ đăng kí