Trang Dịch vụ Công của Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông (Tầng trệt, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

          Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

          + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp làm lại theo đúng quy định.

          + Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông (Tầng trệt, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa)

          - Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, sau đó yêu cầu người đến nhận ký vào sổ giao nhận và tiến hành trả giấy phép.

          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ, Tết.

          - Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

+ Qua hệ thống bưu chính.

          - Thành phần hồ sơ:

          +  Đơn đề nghị cấp giấy phép trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ (Mẫu số 10-Phụ lục III – Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014);

        + Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ (Mẫu số 11-Phụ lục III – Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014).

          - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

          - Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

- Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; (Mẫu số 05, Phụ lục II – Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014)
       + Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ (Mẫu số 11-Phụ lục III – Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xuất bản số 19/2012/QH13;

+ Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 

(Phần chữ in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung)

Đã có:  76 hồ sơ đăng kí