Trang Dịch vụ Công của Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông (Tầng trệt, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

          Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

          + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp làm lại theo đúng quy định.

          + Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông (Tầng trệt, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa)

          - Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, sau đó yêu cầu người đến nhận ký vào sổ giao nhận và tiến hành trả giấy phép.

          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ, Tết.

          - Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

+ Qua hệ thống bưu chính.

          - Thành phần hồ sơ:

          + Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (Mẫu số 01, Phụ lục II – Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014)

          + Bản sao có chứng thực 01 trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập cơ sở in;         

          + Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất và thiết bị để thực hiện một trong các công đoạn chế bản in, in và gia công sau in xuất bản phẩm;

Trường hợp chưa có thiết bị, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải kèm theo danh mục thiết bị dự kiến đầu tư. (Mẫu số 03, Phụ lục II – Ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014)

+ Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in (Mẫu số 06, Phụ lục I – Ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014);

+ Bản sao có chứng thực văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

          - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

          - Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

- Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn xin đề nghị cấp giấy phép hoạt động in ( Mẫu số 1, Phụ lục II – Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014);

+ Danh mục thiết bị in dự kiến đầu tư (Mẫu số 03, Phụ lục II – Ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014).

+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở in (Mẫu số 06, Phụ lục I – Ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;

+ Người đứng đầu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;

+ Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để thực hiện một hoặc các công đoạn chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm;

+ Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;

+ Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở in xuất bản phẩm.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xuất bản số 19/2012/QH13;

+ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

+ Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

(Phần chữ in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung)

Đã có:  10 hồ sơ đăng kí