Trang Dịch vụ Công của Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp giấy phép bưu chính

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức, đề nghị cấp giấy phép bưu chính nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Tầng trệt, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi giấy biên nhận đến địa chỉ thư điện tử (email) của doanh nghiệp, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp phép bưu chính.

+ Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính chưa đáp ứng quy định tại Điều 6, Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi thông báo lần 1 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

+ Trong trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi thông báo lần 2 trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

+ Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 2.

+ Trường hợp doanh nghiệp có sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng chưa đạt theo yêu cầu thì việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ tiếp tục được thực hiện theo quy trình quy định tại điểm c đã nêu trên.

+ Trường hợp từ chối cấp giấy phép bưu chính, thì trong thời hạn quy định (30 ngày), sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Sau khi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính, doanh nghiệp, tổ chức muốn tiếp tục đề nghị cấp giấy phép bưu chính, thì phải nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

Bước 2: Nhận kết quả tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Tầng trệt, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa)

          - Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, sau đó hướng dẫn người đến nhận đóng lệ phí cấp phép, ký vào sổ giao nhận và tiến hành trả giấy phép.

          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ.

          - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc chuyển qua hệ thống bưu chính.

          - Thành phần hồ sơ:

          + Giấy đề nghị cấp phép bưu chính (Phụ lục I – Banh hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011);

          + Bản sao giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

          + Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

          + Phương án kinh doanh;

          + Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

          + Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yêu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

          + Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

          + Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

          + Quy định về mức, giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

          +Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép.

          +Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài nếu có thỏa thuận với đối tác nước ngoài.

          Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau:

          • Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác     

• Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;

          • Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;

          • Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;

          • Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc đảm bảo an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);

          • Các biện pháp đảm bảo an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;

          • Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.

          - Số lượng hồ sơ: 03 bộ (trong đó 01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao).

          - Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          + Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

-         Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính (Phụ lục I – Banh hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011)

- Mức thu phí, lệ phí:

+ Mức phí thẩm định:

Mức thu 10.750.000đ/giấy phép (thời hạn không quá 10 năm).

+ Lệ Phí:

Mức thu 200.000đ/lần.

-         Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bưu chính.

-         Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilogam (kg) trong phạm vi nội tỉnh phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (gọi tắt là giấy phép bưu chính) do sở Thông tin và Truyền thông cấp.

+ Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

+ Có khả năng tài chính (doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam), nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp phép;

+ Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

+ Có biện pháp bảo đảm an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

-         Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội;

+ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính;

+Thông tư 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài Chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

(Phần in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung)

Đã có:  5 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm:
  • Giay de nghi cap giay phep buu chinh
  • Các thủ tục HC cùng lĩnh vực