Trang Dịch vụ Công của Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

          - Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Cơ quan báo chí chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Tầng trệt, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

          Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

          + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Tầng trệt, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa)

          - Cán bộ trả kết quả hồ sơ kiểm tra giấy hẹn, sau đó yêu cầu người đến nhận ký vào sổ giao nhận và tiến hành trả giấy phép.

          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật.

          - Cách thực thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ (01 bộ):

          + Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí;

          + Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với giấy phép hoạt động báo chí.

          + Sơ yếu lý lịch của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú;

          + Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện;

          + Văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện

          + Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Thẻ nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.

          - Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp phép hợp lệ. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          + Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

-         Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho phép.

-         Lệ phí: Không.

-         Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

-         Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Điều kiện thành lập cơ quan đại diện:

• Có trụ sở để đặt cơ quan đại diện ổn định từ 03 năm trở lên;

• Có phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho hoạt động của cơ quan đại diện;

• Có nhân sự do một người đứng đầu là trưởng cơ quan đại diện để chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của cơ quan đại diện.

Trưởng cơ quan đại diện phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí, đã được cấp thẻ nhà báo.

+ Tiêu chuẩn phóng viên thường trú:

• Phóng viên thường trú (thuộc cơ quan đại diện hoặc hoạt động độc lập) phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí hoặc cơ quan báo chí ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của Bộ Luật Lao động; đã được cấp thẻ nhà báo tại cơ quan báo chí xin đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú; có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, không bị kỷ lyật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn 1 năm tính đến cơ quan báo chí xin phép đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú.

-         Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của cơ quan báo chí;

+ Thông tư 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/22/2002 của Bộ Văn hóa Thông tin ban hành quy chế Xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông báo báo chí đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam 

 (Phần chữ in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung)

Đã có:  3 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có