Trang Dịch vụ Công của Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp phép thu các chương trình truyền hình của nước ngoài (TVRO)

(Đối tượng qui định tại điểm b,d khoản 1 và điểm c,d khoản 2 Điều 1 của Quyết định 79/2002/QĐ-TTg của Chính Phủ).

          - Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông (Tầng trệt, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

          Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

          + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông (Tầng trệt, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa)

          - Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và giao kết quả cho người đến nhận.

          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật.

          - Cách thực thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

          + Tờ khai xin cấp giấy phép (Biễu mẫu 1- Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002);

          + Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (Bản sao có công chứng Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Hợp đồng thuê nhà);

          + Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản (áp dụng cho các cơ quan chuyên môn của Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, HĐND tỉnh, Thành phố trực thuộc TW);

          + Bản sao có công chứng Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động (áp dụng cho các công ty, xí nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài; trụ sở các tổ chức kinh tế, văn hóa, khoa học, du lịch Việt Nam liên doanh với nước ngoài có chuyên gia, nhân viên nước ngoài làm việc);

          + Văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện

            + Văn bản xác nhận lý do thường trú tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam (áp dụng cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; người nước ngoài lưu trú tại các cơ sở  lưu trú du lịch được xếp hạng từ 01 sao trở lên);

          + Bản sao có công chứng Quyết định công nhận 01 sao trở lên của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch (áp dụng đối với các cơ sở du lịch).

-         Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

-         Thời gian giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

-         Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

-         Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          + Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

-         Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

-         Lệ phí: Không.

-   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai xin cấp phép (Biễu mẫu 1- Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002)

-         Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không

-         Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18/6/2002 của Thủ tướng Chính Phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài;

+ Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài.

 

 (Phần chữ in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung)

 

Đã có:  3 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm:
  • 2 TVRO